Algemene voorwaarden

Zonder uitdrukkelijke geschreven overeenkomst zijn alleen de hierna vermelde algemene voorwaarden van toepassing tussen partijen.

- De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs,intresten en kosten. De koper is verantwoordelijk voor de koopwaar vanaf het ogenblik dat zij te zijner beschikking wordt gesteld.

- Iedere klacht in verband met leveringen dient, om geldig te zijn, ten laatste schriftelijk binnen de 8 dagen volgend op de ontvangst der goederen in ons bezit te zijn.

- Terugzendingen worden slechts aanvaard na voorafgaandelijk akkoord door de de klantendienst. Na aftrek van de behandelingskosten en de eventuele portokosten worden de goederen gecrediteerd ten belope        van een percentage dat, afhankelijk van de reden van terugzending, door sana care bvba bepaald wordt. Goederen die beschadigd of vervallen zijn of die geen volledige verkoopeenheid uitmaken worden niet            teruggenomen.

- Sana care bvba is in geen geval verplicht de bestellingen te aanvaarden in volgende gevallen : bij achterstallige betalingen, bij voorraad onderbrekingen, wanneer de bestelling overdreven hoog is ten opzichte van    gelijkaardige vorige bestellingen of bij stopzetting verkoop van bestelde goederen voor welke reden ook.

- Alle facturen zijn betaalbaar ten maatschappelijk zetel of via onze bankrekening.

- Elke korting,toegekend door Sana care bvba, is in wezen een tijdelijk voordeel dat echter op elk moment herroepbaar is. Kortingen worden slechts toegekend indien de aankoper zijn verplichtingen nakomt.

- Onze facturen zijn contant betaalbaar behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling. In dit geval zal de niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet   vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar maken.

- Elk verschuldigd bedrag niet betaald op de vervaldag zal van rechtswege door het enkel vervallen van de termijn, zonder aanmaning en zonder noodzaak van een akte, een interest dragen van 1 % per maand.           Daarenboven, door het feit alleen van niet-betaling op de vervaldag en zonder noodzaak vaan een aanmaning of ingebrekestelling zal het bedrag van de factuur forfaitair en onverminderbaar verhoogd worden als       volgt : * factuurbedrag tot 1 250 € : 20 % met een minimum van 125 €

          * factuurbedrag van  1 250 € tot 5 000 € : 15 % met een minimum van 250 €

         * factuurbedrag boven 5 000 € : 10 % met een minimum van 750 € en een maximum van 1 875 €

- De leveringskosten voor het ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (voor verhuur of herstelling) zijn ten laste van de klant. De kosten van express leveringen tijdens het week-einde, officiele feestdagen of     wanneer aangevraagd buiten de normale werkuren, vallen ten laste van de klant.

-  Voor iedere bestelling beneden de 125 € worden er verzendingskosten aangerekend.

  • Bancontact/MisterCash
  • Maestro
  • MasterCard
  • QR
  • Visa

Het volgende item werd succesvol aan uw winkelmandje toegevoegd

Verder winkelen Bekijk winkelwagen

Het product is toegevoegd aan de vergelijkingslijst

Verder winkelen Naar de vergelijkingslijst

Het product is toegevoegd aan de favorietenlijst

Verder winkelen Naar de favorietenlijst